Obiectivele proiectului

DSC_6018c

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reabilitarea patrimoniului cultural național, prin reabilitarea clădirii Centrului Municipal de Cultură „George Coșbuc” din municipiul Bistrița, în vederea includerii acestuia în circuitele turistice publice interne și internaționale, precum și creşterii numărului de turişti români și străini care vizitează municipiul Bistrița. Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă reabilitarea Centrului Municipal de Cultură „George Coșbuc”, situat pe strada Albert Berger nr.10, prin:

 • Reabilitarea structurii de rezistență a clădirii;
 • Repararea și recondiționarea tuturor elementelor decorative și de finisaj cu valoare istorică, păstrând pe cât posibil soluțiile inițiale;
 • Efectuarea unor lucrări de reparații capitale la instalațiile electrice, de încălzire, de apă și canalizare, conform cu necesitățile funcționale și arhitecturale a clădirii, inclusiv recondiționarea sistemului de ventilare a clădirii, cu refolosirea parțială a sistemului istoric;
 • Iluminat arhitectural exterior și interior;
 • Înlocuirea scaunelor din sala de spectacole și sala studio;
 • Refacerea structurii scenei cu o pantă calculată pentru optimizarea vizibilităţii;
 • Dotarea cu sistem audio/video performant;
 • Dotarea obiectivului cu un infochioșc pentru informare turistică.

Proiectul, prin obiectivul său specific – reabilitarea Centrului Municipal de Cultură „George Coșbuc” – Bistrița, se încadrează în obiectivele Programului Operațional Regional, Axa Prioritară I – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniului Major de Intervenție 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Centre urbane, astfel:

 • Reabilitarea patrimoniului cultural din mediul urban
 • Valorifică potențialul turistic al Centrului Municipal de Cultură “George Coșbuc”, prin atragerea unui număr mai mare de turiști români și străini în Municipiul Bistrița.

Imobilul Centrului Municipal de Cultură „George Coșbuc” se identifică cu fosta “Casă a Asociației meseriașilor din Bistrița” sau „Gewerbeverein”, cum era numită la finele sec. XIX, când se estimează edificarea acestui lăcaş de cultură. De la început imobilul a avut destinație de esență culturală, dar și de petrecere a timpului liber în mod plăcut și eficient pentru cei aproximativ 18.000 de orașeni cât avea Bistrița spre finele secolului al XIX-lea, între care majoritatea erau sași, apoi români, evrei și maghiari.

Astăzi, proiectul vizează satisfacerea unui grup țintă format atât din populația municipiului Bistrița cât și din totalitatea turiștilor care vizitează Municipiul Bistrița, care vor fi şi beneficiarii direcţi ai produselor de esenţă culturală care vor face parte din portofoliul obiectivului după implementarea proiectului:

 • muzeu de artă medievală cu expoziții periodice și ocazionale, speciale, cu exponate suplimentare celor curente, inedite, originale
 • expoziții de profil, sculptură, pictură, grafică, fotografie, artă populară, etc.
 • cursuri pentru inițiere în muzică, cursuri de balet și cursuri de dans popular, de societate și sportiv, precum și inițiere în arta tradițională